ads

субота, 24. фебруар 2018.

Историја модерне Србије 1800 - 1918Балканолошки институт и Завод за уџбенике и наставна средства објавили су дело Димитрија Ђорђевића Историја модерне Србије 1800 – 1918. Дело обухвата период од почетка Првог српског устанка до краја Првог светског рата. Димитрије Ђорђевић је обрадио политичку, културну и привредну историју Србије у 19. веку и почетком 20. века. Дело је било објављено првобитно на грчком језику. Аутор предговора је историчар др Душан Батаковић.
Димитрије Ђорђевић је дипломирао и докторирао на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду. Радио је у Архиву САНУ, Архиву Србије, Историјском институту у Београду и Универзитету Санта Барбара у Калифорнији.

Les articles de l'histoire en français

 J'écris les articles de l'histoire en français pour les journaux et sites. Je suis un historien professionel et je m'appelle Go...