ads

понедељак, 31. август 2015.

goranko: kontakt

goranko: kontakt: telephone +381621271206 email gorili89@gmail.com gorankoili@yahoo.com 621271206@telenormail.rs

субота, 22. август 2015.

autohtonističke teorije o poreklu balkanskih naroda

U svakoj istoriografiji balkanskih naroda, postoje autohtonističke eze o poreklu sopstvenog naroda. Šiptari misle da su Iliri, srpski autohtonisti misle da su Pelazgi, prastari Vinčanci, Iliri, Tračani i Dačani bili Srbi, a aHrvati misle da su persijskog porekla.

sajtovi

Les articles de l'histoire en français

 J'écris les articles de l'histoire en français pour les journaux et sites. Je suis un historien professionel et je m'appelle Go...