ads

понедељак, 31. август 2015.

goranko: kontakt

goranko: kontakt: telephone +381621271206 email gorili89@gmail.com gorankoili@yahoo.com 621271206@telenormail.rs

субота, 22. август 2015.

autohtonističke teorije o poreklu balkanskih naroda

U svakoj istoriografiji balkanskih naroda, postoje autohtonističke eze o poreklu sopstvenog naroda. Šiptari misle da su Iliri, srpski autohtonisti misle da su Pelazgi, prastari Vinčanci, Iliri, Tračani i Dačani bili Srbi, a aHrvati misle da su persijskog porekla.

sajtovi