ads

петак, 04. децембар 2015.

четвртак, 01. октобар 2015.

Političke ideje Mlade Bosne

Istoričar Miloš Vojinović će održati promociju svoje knjige Političke ideje Mlade Bosne 6. oktobra 2015. godine. O promociji možete se informisati na adresi http://on.fb.me/1FwshGp.

понедељак, 31. август 2015.

субота, 22. август 2015.

autohtonističke teorije o poreklu balkanskih naroda

U svakoj istoriografiji balkanskih naroda, postoje autohtonističke eze o poreklu sopstvenog naroda. Šiptari misle da su Iliri, srpski autohtonisti misle da su Pelazgi, prastari Vinčanci, Iliri, Tračani i Dačani bili Srbi, a aHrvati misle da su persijskog porekla.

sajtovi

понедељак, 13. јул 2015.

Berlinski kongres

Berlinski kongres je održan 13. 6. - 13.7. 1878. godine. Srbija, Crna Gora i Rumunija su dobile nezavisnost. Srbija je dobila Niški, Toplički Pirotski i Vranjski okrug. Crna Gora je dobila Bar, Podgoricu, Kolašin, Nikšić i istočnu Hercegovinu i Plav i Gusinje, koje ej izgubila 1881. godine kada je dobila Ulcinj. Rumunija je dobila Dobrudžu. Formirane su Kneževina Bugarska i Istočna Rumelija u okviru Osmanskog Carstva. Austro - Ugarska je dobila pravo okupacije Bosne i Hercegovine koje su ostale u Osmanskom Carstvu.

недеља, 26. април 2015.

šahovski turnir

Name                Wins    Draws   Losses  Games   Score
Goranko               20       4       2      26     22.0
Alicia                21       1       4      26     21.5
Diana                 19       4       3      26     21.0
Josh - Age 6          20       1       5      26     20.5
Risa                  15       5       6      26     17.5
Hayden                16       2       8      26     17.0
Buddy                 16       1       9      26     16.5
Gil                   14       4       8      26     16.0
Monique                5       2      19      26     6.0
Ben                    5       2      19      26     6.0
Cassie                 5       2      19      26     6.0
Niko                   3       2      21      26     4.0
Sabrina                3       2      21      26     4.0
Pete                   2       4      20      26     4.0

Name  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12     13     14   Total
1.Goranko  XXX   1.0/2  1.5/2  1.5/2  1.0/2  2.0/2  2.0/2  1.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2 22.0/26
2.Alicia 1.0/2   XXX   1.5/2  0.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  1.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2 21.5/26
3.Diana 0.5/2  0.5/2   XXX   1.0/2  1.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2 21.0/26
4.Josh - Age 6 0.5/2  2.0/2  1.0/2   XXX   2.0/2  1.0/2  0.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2 20.5/26
5.Risa 1.0/2  0.0/2  1.0/2  0.0/2   XXX   1.0/2  1.0/2  1.5/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2 17.5/26
6.Hayden 0.0/2  0.0/2  0.0/2  1.0/2  1.0/2   XXX   1.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2 17.0/26
7.Buddy 0.0/2  0.0/2  0.0/2  2.0/2  1.0/2  1.0/2   XXX   0.5/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2 16.5/26
8.Gil 1.0/2  1.0/2  0.0/2  0.0/2  0.5/2  0.0/2  1.5/2   XXX   2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2  2.0/2 16.0/26
9.Monique 0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2   XXX   0.5/2  1.0/2  1.0/2  2.0/2  1.5/2 6.0/26
10.Ben 0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  1.5/2   XXX   1.0/2  1.5/2  1.0/2  1.0/2 6.0/26
11.Cassie 0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  1.0/2  1.0/2   XXX   2.0/2  1.5/2  0.5/2 6.0/26
12.Niko 0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  1.0/2  0.5/2  0.0/2   XXX   1.0/2  1.5/2 4.0/26
13.Sabrina 0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  1.0/2  0.5/2  1.0/2   XXX   1.5/2 4.0/26
14.Pete 0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.0/2  0.5/2  1.0/2  1.5/2  0.5/2  0.5/2   XXX  4.0/26

        Goranko vs          Alicia -- White is Checkmated
         Cassie vs           Diana -- White is Checkmated
           Pete vs          Hayden -- White is Checkmated
           Niko vs             Gil -- White is Checkmated
            Ben vs            Risa -- White is Checkmated
        Sabrina vs           Buddy -- White is Checkmated
        Monique vs    Josh - Age 6 -- White is Checkmated
        Monique vs         Goranko -- White is Checkmated
   Josh - Age 6 vs         Sabrina -- Black is Checkmated
          Buddy vs             Ben -- Black is Checkmated
           Risa vs            Niko -- Black is Checkmated
            Gil vs            Pete -- Black is Checkmated
         Hayden vs          Cassie -- Black is Checkmated
          Diana vs          Alicia -- Draw by Agreement
        Goranko vs           Diana -- Draw by Insufficient Material
         Alicia vs          Hayden -- Black is Checkmated
         Cassie vs             Gil -- White is Checkmated
           Pete vs            Risa -- White is Checkmated
           Niko vs           Buddy -- White is Checkmated
            Ben vs    Josh - Age 6 -- White is Checkmated
        Sabrina vs         Monique -- White is Checkmated
        Sabrina vs         Goranko -- White is Checkmated
        Monique vs             Ben -- White is Checkmated
   Josh - Age 6 vs            Niko -- Black is Checkmated
          Buddy vs            Pete -- Black is Checkmated
           Risa vs          Cassie -- Black is Checkmated
            Gil vs          Alicia -- White is Checkmated
         Hayden vs           Diana -- White is Checkmated
        Goranko vs          Hayden -- Black is Checkmated
          Diana vs             Gil -- Black is Checkmated
         Alicia vs            Risa -- Black is Checkmated
         Cassie vs           Buddy -- White is Checkmated
           Pete vs    Josh - Age 6 -- White is Checkmated
           Niko vs         Monique -- White is Checkmated
            Ben vs         Sabrina -- Black is Checkmated
            Ben vs         Goranko -- White is Checkmated
        Sabrina vs            Niko -- White is Checkmated
        Monique vs            Pete -- Black is Checkmated
   Josh - Age 6 vs          Cassie -- Black is Checkmated
          Buddy vs          Alicia -- White is Checkmated
           Risa vs           Diana -- Draw by Agreement
            Gil vs          Hayden -- White is Checkmated
        Goranko vs             Gil -- Draw by Stalemate
         Hayden vs            Risa -- Draw by Agreement
          Diana vs           Buddy -- Black is Checkmated
         Alicia vs    Josh - Age 6 -- White is Checkmated
         Cassie vs         Monique -- White is Checkmated
           Pete vs         Sabrina -- White is Checkmated
           Niko vs             Ben -- White is Checkmated
           Niko vs         Goranko -- White is Checkmated
            Ben vs            Pete -- White is Checkmated
        Sabrina vs          Cassie -- White is Checkmated
        Monique vs          Alicia -- White is Checkmated
   Josh - Age 6 vs           Diana -- Black is Checkmated
          Buddy vs          Hayden -- White is Checkmated
           Risa vs             Gil -- Black is Checkmated
        Goranko vs            Risa -- White Resigned
            Gil vs           Buddy -- Draw by Agreement
         Hayden vs    Josh - Age 6 -- Black is Checkmated
          Diana vs         Monique -- Black is Checkmated
         Alicia vs         Sabrina -- Black is Checkmated
         Cassie vs             Ben -- White is Checkmated
           Pete vs            Niko -- White is Checkmated
           Pete vs         Goranko -- White is Checkmated
           Niko vs          Cassie -- White is Checkmated
            Ben vs          Alicia -- White is Checkmated
        Sabrina vs           Diana -- White is Checkmated
        Monique vs          Hayden -- White is Checkmated
   Josh - Age 6 vs             Gil -- Black is Checkmated
          Buddy vs            Risa -- White is Checkmated
        Goranko vs           Buddy -- Black is Checkmated
           Risa vs    Josh - Age 6 -- White is Checkmated
            Gil vs         Monique -- Black is Checkmated
         Hayden vs         Sabrina -- Black is Checkmated
          Diana vs             Ben -- Black is Checkmated
         Alicia vs            Niko -- Black is Checkmated
         Cassie vs            Pete -- Draw by Agreement
         Cassie vs         Goranko -- White is Checkmated
           Pete vs          Alicia -- White is Checkmated
           Niko vs           Diana -- White is Checkmated
            Ben vs          Hayden -- White is Checkmated
        Sabrina vs             Gil -- White is Checkmated
        Monique vs            Risa -- White is Checkmated
   Josh - Age 6 vs           Buddy -- White is Checkmated
        Goranko vs    Josh - Age 6 -- Black is Checkmated
          Buddy vs         Monique -- Black is Checkmated
           Risa vs         Sabrina -- Black is Checkmated
            Gil vs             Ben -- Black is Checkmated
         Hayden vs            Niko -- Black is Checkmated
          Diana vs            Pete -- Black is Checkmated
         Alicia vs          Cassie -- Black is Checkmated
         Alicia vs         Goranko -- White is Checkmated
          Diana vs          Cassie -- Black is Checkmated
         Hayden vs            Pete -- Black is Checkmated
            Gil vs            Niko -- Black is Checkmated
           Risa vs             Ben -- Black is Checkmated
          Buddy vs         Sabrina -- Black is Checkmated
   Josh - Age 6 vs         Monique -- Black is Checkmated
        Goranko vs         Monique -- Black is Checkmated
        Sabrina vs    Josh - Age 6 -- White is Checkmated
            Ben vs           Buddy -- White is Checkmated
           Niko vs            Risa -- White is Checkmated
           Pete vs             Gil -- White is Checkmated
         Cassie vs          Hayden -- White is Checkmated
         Alicia vs           Diana -- Black is Checkmated
          Diana vs         Goranko -- White is Checkmated
         Hayden vs          Alicia -- White is Checkmated
            Gil vs          Cassie -- Black is Checkmated
           Risa vs            Pete -- Black is Checkmated
          Buddy vs            Niko -- Black is Checkmated
   Josh - Age 6 vs             Ben -- Black is Checkmated
        Monique vs         Sabrina -- Black is Checkmated
        Goranko vs         Sabrina -- Black is Checkmated
            Ben vs         Monique -- Draw by Agreement
           Niko vs    Josh - Age 6 -- White is Checkmated
           Pete vs           Buddy -- White is Checkmated
         Cassie vs            Risa -- White is Checkmated
         Alicia vs             Gil -- White is Checkmated
          Diana vs          Hayden -- Black is Checkmated
         Hayden vs         Goranko -- White is Checkmated
            Gil vs           Diana -- White is Checkmated
           Risa vs          Alicia -- White is Checkmated
          Buddy vs          Cassie -- Black is Checkmated
   Josh - Age 6 vs            Pete -- Black is Checkmated
        Monique vs            Niko -- White is Checkmated
        Sabrina vs             Ben -- Black is Checkmated
        Goranko vs             Ben -- Black is Checkmated
           Niko vs         Sabrina -- White is Checkmated
           Pete vs         Monique -- Draw by Agreement
         Cassie vs    Josh - Age 6 -- White is Checkmated
         Alicia vs           Buddy -- Black is Checkmated
          Diana vs            Risa -- Draw by Agreement
         Hayden vs             Gil -- Black is Checkmated
            Gil vs         Goranko -- Draw by Threefold Repetition
           Risa vs          Hayden -- Draw by Agreement
          Buddy vs           Diana -- White is Checkmated
   Josh - Age 6 vs          Alicia -- Black is Checkmated
        Monique vs          Cassie -- White is Checkmated
        Sabrina vs            Pete -- Draw by Agreement
            Ben vs            Niko -- Draw by Agreement
        Goranko vs            Niko -- Black is Checkmated
           Pete vs             Ben -- White is Checkmated
         Cassie vs         Sabrina -- Draw by Agreement
         Alicia vs         Monique -- Black is Checkmated
          Diana vs    Josh - Age 6 -- Black is Checkmated
         Hayden vs           Buddy -- White is Checkmated
            Gil vs            Risa -- Draw by Agreement
           Risa vs         Goranko -- White is Checkmated
          Buddy vs             Gil -- White is Checkmated
   Josh - Age 6 vs          Hayden -- Black is Checkmated
        Monique vs           Diana -- White is Checkmated
        Sabrina vs          Alicia -- White is Checkmated
            Ben vs          Cassie -- White is Checkmated
           Niko vs            Pete -- Draw by Agreement
        Goranko vs            Pete -- Black is Checkmated
         Cassie vs            Niko -- Black is Checkmated
         Alicia vs             Ben -- Black is Checkmated
          Diana vs         Sabrina -- Black is Checkmated
         Hayden vs         Monique -- Black is Checkmated
            Gil vs    Josh - Age 6 -- White is Checkmated
           Risa vs           Buddy -- White is Checkmated
          Buddy vs         Goranko -- White is Checkmated
   Josh - Age 6 vs            Risa -- Black is Checkmated
        Monique vs             Gil -- White is Checkmated
        Sabrina vs          Hayden -- White is Checkmated
            Ben vs           Diana -- White is Checkmated
           Niko vs          Alicia -- White is Checkmated
           Pete vs          Cassie -- Black is Checkmated
        Goranko vs          Cassie -- Black is Checkmated
         Alicia vs            Pete -- Black is Checkmated
          Diana vs            Niko -- Black is Checkmated
         Hayden vs             Ben -- Black is Checkmated
            Gil vs         Sabrina -- Black is Checkmated
           Risa vs         Monique -- Black is Checkmated
          Buddy vs    Josh - Age 6 -- Black is Checkmated
   Josh - Age 6 vs         Goranko -- Draw by Stalemate
        Monique vs           Buddy -- White is Checkmated
        Sabrina vs            Risa -- White is Checkmated
            Ben vs             Gil -- White is Checkmated
           Niko vs          Hayden -- White is Checkmated
           Pete vs           Diana -- White is Checkmated
         Cassie vs          Alicia -- White is Checkmated

среда, 04. март 2015.

Jovan Litričin

Jovan Litričin je poreklom iz sela Bašaida u Banatu. Diplomirao je i magistrirao istoriju na Filozofskom fakultetu Beogradskog univerziteta, ali nikad nije doktorirao. Bio je asistent na Katedri za opštu istoriju movog veka, posle je bio bibliotekar u biblioteci Odeljenja za istoriju. Penzionisan je na jesen 2010. godine. 

недеља, 22. фебруар 2015.

уторак, 17. фебруар 2015.

Милош Ковић

Милош Ковић је рођен у Шапцу 1969. године. Дипломирао је историју на Филозофском факултету у Београду. Био је мој ментор на основним студијама. Написао је књиге Дизраели и Источно питање (2007), Disraeli and The Eastern Questions (2011), Гаврило Принцип. Документи и сећања (2014) и лексикон Ко су били Срби 1914 (2015).

недеља, 15. фебруар 2015.

Prvi srpski ustanak

Prvi srpski ustanak je podignut 15. 2. 1804. godine, posle seče knezova koju su dahije organizovale. Najveće bitke u Prvom srpskom ustanku bile su na Čokešini (1804), Ivankovcu (1805), Mišaru i Deligradu (1806), Loznici i Varvarinu (1807), na Čegaru i Suvom dolu (1809). Dogovoreno je da se vojske srpskih ustanika spoje sa crnogorskom vojskom u Raškoj 1809. godine, ali se Crnogorci nisu pojavili. U ustanku je učestvovala Rusija na strani srpskih ustanika, ali su se Rusi povukli iz rata sa Osmanskim carstvom 1812. godine. Ustanak je ugušen 1813. godine.

петак, 13. фебруар 2015.

четвртак, 12. фебруар 2015.

четвртак, 05. фебруар 2015.

понедељак, 02. фебруар 2015.

уторак, 27. јануар 2015.

journal historique: Sveti Sava

journal historique: Sveti Sava: Sveti Sava, Rastko Nemanjić, bijaše treći sin velikog župana Stefama Nemanje. Osnovao je namastir Hilandar sa svojim ocem. Postao je prvi s...

субота, 10. јануар 2015.

Les articles de l'histoire en français

 J'écris les articles de l'histoire en français pour les journaux et sites. Je suis un historien professionel et je m'appelle Go...